دانلود محصول ایران خودرو

    ویژگی‌های محصول
    • مناسب برای خودرو :
    • سایر توضیحات :

نقد و بررسی اجمالی

زیمنس

دانلود سمند،پژو پارس و405 زیمنس (XU7) شامل

-زیمنس بنزینی یا گاز سوز میکسری بدون ایمو بلایزر

-زیمنس بنزینی یا گازسوز میکسری با ایمو بلایزر 

-زیمنس گازسوز C14 (جفت ایسیو)

-زیمنس بای فیول

-زیمنس با ایموبلایزر CIM

دانلود روآ زیمنس شامل

-زیمنس بنزینی یا گاز سوز میکسری بدون ایمو بلایزر                                                              220000

-زیمنس بنزینی یا گازسوز میکسری با ایمو بلایزر 

-زیمنس گازسوز C14 (جفت ایسیو)

-زیمنس بای فیول

-زیمنس با ایموبلایزر CIM

دانلود پیکان زیمنس شامل 

-زیمنس بنزینی یا گاز سوز میکسری بدون ایمو بلایزر                                                                 

-زیمنس بنزینی یا گازسوز میکسری با ایمو بلایزر 

                                                                         ساژه ، والئو

دانلود سمند ،پژوپارس و 405 والئو (XU7)شامل 

-والئو SLC با ایموبلایزر

-والئو SLC بدون ایموبلایزر

-والئو CNG-SLC دوگانه سوز بدون ایموبلایزر

-والئو CNG-SLC دوگانه سوز با ایموبلایزر                                                                         120000

-والئو PL4

-والئو LC-S2000

دانلود آردی و پیکان شامل

-والئو PL4

-ساژم S2000-11

                                                                                  SAX 500

دانلود سمند ،پژو پارس و 405 والئو (XU7)شامل                                                                   120000

-والئو SAX500

                                                                             پژو پارسTU5

دانلود پژوپارس TU5 دستی و اتوماتیک شامل 

-Bosch Me 7.4.4با گیربکس اتوماتیک

-Bosch Me 7.4.4با گیربکس دستی                                                                                 120000

-Bosch Me 7.4.4با گیربکس دستی مجهز به ایموبلایزر

                                                                                بوش 7.4.4

دانلود سمند پژو پارس 405 بوش 7.4.4 (XU7) شامل

-Bosch Me 7.4.4 بدون ایموبلایزر

-Bosch Me 7.4.4با ایمو بلایزر                                                                                     120000                   

                                                                    بوش EF7

دانلود موتور ملی EF7بوش شامل

-Bosch Me 7.4.9 بنزین سوز

-Bosch Me 7.4.9 دوگانه سوز بای فیول بدون ایموبلایزر (قدیمی)

-Bosch Me 7.4.9 دوگانه سوزبای فیول با ایموبلایزر                                                            120000

-Bosch Me 7.4.9دوگانه سوز بای فیول بدون ایموبلایزر

-Bosch Me 7.4.9 تک سوز مولتی پلکس SMS

                                                                                                                      زیمنس EF7

دانلود سمندEF7 زیمنس بنزینی شامل                                                                                   120000

-سمندEF7 زیمنس GOX                                                                                         

-سمندEF7 زیمنسCIM

                                                                                EZU

دانلود سمند و دنا EF7 (کروزEZU)                                                                                    240000

دانلود پارس 207.206 و رانا(TU5. TU5 PLUS)(کروز EZU)                                                 240000

                                                                              زیمنس EF7

 AECS دانلود موتور دنا                                                                                                  240000

                                                                                 PEPS

دانلود PEPSخودرو تارا د دنا اتوماتیک                                                                                 150000

                                                                        کیسه هوا Jing Heng

دانلود کیسه هوا جینگ هنگ                                                                                               150000

                                                                                                                                    Tufin

ABS Yufin  دانلود                                                                                                                      150000

                                                                                       سمند SSAT

دانلود سمند SSAT شامل

-سمند SSAT بنزینی (XU7)

-سمند SSAT بای فیول (XU7)                                                                                                         120000

                                                                            زیمنس TU5(رانا و 206 ملی)

دانلود راناو206 و207 ملی TU5 زیمنس

دانلود 206 TU3 زیمنس                                                                                                                120000

                                                                                فرمان برقی ELITE

ELITEدانلود فرمان برقی                                                                                                                120000

                                                                            پژو206 اتوماتیک (A/T)

 دانلود گیربکس اتوماتیک A/T پژو 206 SD و 207i شامل

-گیربکس اتوماتیک تیپ4 (بدون تیپ ترونیک)

-گیربکس اتوماتیک تیپ 6 (مجهز به تیپ ترونیک)                                                                                     120000                                 

-گیر بکس اتوماتیک 207 با ECU موتور ای زی یو

                                                                                                       پژو 206TU3

دانلود پژو 206 (تیپ 2و3) شامل

-S2000-3E)&F ساژم

-Valeo PL4 تک سنسوره                                                                                                               120000

-Valeo PL4دو سنسوره

                                                                       پژو 206 TU3A (J34)

دانلود پژو206 ( تیپ2 و 3 )J34 شامل 

-Valeo J34 دوسنسور باکروز کنترل

-Valeo J34تکسنسور با کروز کنترل                                                                                                120000

-Valeo J34 چینی

                                                                 پژو 206 (Bosch 7.4.4 ، Bosch)

دانلود پژو 206 بوش 7.4.4 و 7.4.5 (تیپ 5 و 6 SD وi207) شامل

-Bosch Me 7.4.5 (دریچه گاز پلاستیکی، گیربکس دستی ،تک سنسوره)

-Bosch Me 7.4.5 (دریچه گاز پلاستیکی، گیربکس دستی ،دو سنسوره)                                                       120000

-Bosch Me 7.4.5 (دریچه گاز پلاستیکی، گیربکس اتوماتیک)

-Bosch Me 7.4.5 (دریچه گاز فلزی، گیر بکس دستی)

-Bosch Me 7.4.5 (دریچه گازفلزی ،گیربکس اتوماتیک)

-Bosch Me 7.4.5 (گیربکس دستی ،تک سنسوره)

-Bosch Me 7.4.5 (گیربکس دستی ،دوسنسوره)

-Bosch Me 7.4.5 (گیربکس اتوماتیک)

                                                                      پژو 206 والئو J35

دانلود (Valeo) J35پژو206 صندوقدار پایه گازسو                                                                                120000

                                                پژو206،207،405 و پارس غرب استیل MAW 

دانلود پژو 206.207.405 و پارس غرب استیل (MAW)                                                                        240000

                                     پژو 206.207و دنا دریچه گاز برقی Easy-U

دانلود پژو206.207 و دنا دریچه گاز برقی (Easy-U)

-206.207 (AT . MT)

-دنا و سمند (EF7)                                                                                                                       240000

                                    پژو 206.207.پارس.405 سمند و دنا ME17

دانلود پژو 206.207.پارس.405.سمند و دنا (ME17)                                                                             240000

                                                     دنا S2

دانلود S2دنا                                                                                                                               240000

                                                                      Kesens

دانلود موتور Kesens دریچه گاز برقی TU5 ایران خودرو                                                     240000

لوازم یدکی خودرو و موتور سیکلت

  • مناسب برای خودرو
  • سایر توضیحات